Startsida Länk-Nytt Länksällskap Länkar till länkar De Fria Sällskapet Länkarna
 

Är jag Alkoholist/missbrukare?

Ingen i Det Fria Sällskapet Länkarna i Malmö vill försöka tala om för dig, om du är alkoholist/missbrukare

Detta måste du avgöra själv. Besvara nedanstående frågor - om du måste svar ja på två eller flera, så är det sannolikt att du har problem.

Ta då kontakt med oss.

  • Behöver du en ”återställare” dagen efter?
  • Föredrar du att dricka ensam?
  • Förlorar du tid i ditt arbete genom alkoholen/droger?
  • Skadas din familj på något sätt genom din alkoholförtäring/droger, blir den olycklig?
  • Blir du ”darrig” om du inte fortsätter med sprit/droger?
  • Känner du dig rastlös eller orolig på grund av ditt sprit/drogmissbruk?
  • Har din arbetsförmåga eller din ambition minskat genom att du använder sprit/droger?
  • Dricker du för att få ”mod” när du skall umgås med andra eller för att uppmuntra dig själv?
  • Skadas ditt rykte eller anseende genom att du använder sprit/droger.

Alkoholism/drogmissbruk är en sjukdom som drabbar många människor, även de omkring missbrukaren.

Vi kan erbjuda familj, vänner och andra kunskap och gemenskap i den sociala verksamhet som är en del av vårt program.

2017-09-13